Redis

Redis là gì?

Ngày nay, khái niệm NoSQL trở nên không còn xa lạ trong giới Công Nghệ Thông Tin (CNTT). Đi kèm với đó là sự ra đời của hàng loạt hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) phát triển dựa trên đặc thù của NoSQL: Non-relational (không quan hệ), Distributed (phân tán), Open-source (mã nguồn mở), Horizontally scalable (dễ dàng mở rộng theo chiều ngang).

Redis là 1 trong số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phát triển mang phong cách NoSQL. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về Redis, cũng như làm nổi bật sự khác biệt cơ bản của Redis với các DBMS khác.

Các đặc trưng cơ bản của Redis

Khác với RDMS như MySQL, hay PostgreSQL, Redis không có bảng. Redis lưu trữ data dưới dạng key-value. Thực tế thì memcache cũng làm vậy, nhưng kiểu dữ liệu của memcache bị hạn chế, không đa dạng được như Redis, do đó không hỗ trợ được nhiều thao tác từ phía người dùng. Dưới đây là sơ lược về các kiểu dữ liệu Redis dùng để lưu value.

STRING: Có thể là string, integer hoặc float. Redis có thể làm việc với cả string, từng phần của string, cũng như tăng/giảm giá trị của integer, float.

LIST: Danh sách liên kết của các strings. Redis hỗ trợ các thao tác push, pop từ cả 2 phía của list, trim dựa theo offset, đọc 1 hoặc nhiều items của list, tìm kiếm và xóa giá trị.

SET: Tập hợp các string (không được sắp xếp). Redis hỗ trợ các thao tác thêm, đọc, xóa từng phần tử, kiểm tra sự xuất hiện của phần tử trong tập hợp. Ngoài ra Redis còn hỗ trợ các phép toán tập hợp, gồm intersect/union/difference.

HASH: Lưu trữ hash table của các cặp key-value, trong đó key được sắp xếp ngẫu nhiên, không theo thứ tự nào cả. Redis hỗ trợ các thao tác thêm, đọc, xóa từng phần tử, cũng như đọc tất cả giá trị.

ZSET (sorted set): Là 1 danh sách, trong đó mỗi phần tử là map của 1 string (member) và 1 floating-point number (score), danh sách được sắp xếp theo score này. Redis hỗ trợ thao tác thêm, đọc, xóa từng phần tử, lấy ra các phần tử dựa theo range của score hoặc của string.

Lưu ý nhỏ dưới góc độ lập trình viên: Trang web ktmt.github.io đưa ra loạt bài phân tích về source code Redis (viết bằng C), trong đó có 1 phần về kiểu dữ liệu của Redis. Tham khảo các bài viết đó, chúng ta có thể thấy Redis sử dụng 1 layer mô tả dữ liệu ở mức độ abstract, là redisObjectr-robj (định nghĩa trong redis.h), các thao tác cơ bản của db (db.c) đều làm việc trực tiếp với robj và không cần biết đến sự tồn tại của các kiểu string, list, hash, set, zset. Sơ đồ tổ chức có thể tham khảo trong mô hình dưới đây.

 

Xem full link ơ bên dưới của tác giả  dinhhoanglong91   

https://viblo.asia/p/tong-quan-ve-redis-NznmMdXzMr69

https://viblo.asia/p/tim-hieu-redis-databace-model-Ljy5Vepolra